Vyhledat v textu

Venkovní učebna
Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Vyhlášky, zákony, usnesení zastupitelstva

Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Místní vyhlášky

Název vyhlášky

Účinnost

OZV obce_Kratonohy_2/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

01.01.2022

OZV obce Kratonohy_1/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

01.01.2022

Řád veřejného pohřebiště obce Kratonohy

09.10.2020

OZV č. 03/2019 o místním poplatku ze psů.pdf

01.01.2020

OZV č. 01/2019, kterou se ruší OZV obce Kratonohy

03.10.2019

OZV č.1 2017 kterou se stanoví část spol. školského obvodu MŠ 11.03.2017
OZV č.2/2015, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy

18.11.2015

Nařízení obce č. 1/2015, o zákazu podomního a pochůzkového prodeje na území obce

01.05.2015

Obecně závazná vyhláška č.1 /2014o místních poplatcích

01.01.2015

Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 3/1998, o místním poplatku za provozovaný výherní hrací automat

15.03.2012

Obecně závazná vyhláška č. 1/06 obce Kratonohy o závazné části územního plánu obce Kratonohy 13.01.2007
Obecně závazná vyhláška č.1/05, kterou se zrušuje OZV č. 1/01, o stanovení příspěvku na pobyt dítěte v mateřské škole 02.04.2005
Obecně závazná vyhláška o zřízení účelového fondu o poskytování návratných půjček na opravy, modernizaci a rozšíření bytového fondu v obci Kratonohy č.6/98 01.08.1998
Obecně závazná vyhláška o základních zásadách uspořádání sídelního útvaru Kratonohy, Michnovka č.5/94 20.12.1994
Jednací řád 19.12.2014
Jednací řád schválený 18.12.2014.pdfDodatek č.1 .pdf 21.06.2018

Důležité zákony

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 227/2000 Sb. O elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 200/1990 Sb. O přestupcích
zákon č. 183/206 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 101/2000 Sb O ochraně osobních údajů
zákon č. 137/2006 Sb.

O veřejných zakázkách

 

Výpisy usnesení zastupitelstva obce

 

Výroční zprávy