IMG

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20
POŠTA PARTNER KRATONOHY - ZMĚNA OTEVÍRACÍ DOBY V OBDOBÍ OD 20.KVĚTNA DO 24. KVĚTNA 2024
21
POŠTA PARTNER KRATONOHY - ZMĚNA OTEVÍRACÍ DOBY V OBDOBÍ OD 20.KVĚTNA DO 24. KVĚTNA 2024
22
POŠTA PARTNER KRATONOHY - ZMĚNA OTEVÍRACÍ DOBY V OBDOBÍ OD 20.KVĚTNA DO 24. KVĚTNA 2024
23
PRODEJ CHOVNÝCH KUŘIC - SVOBODA LUČICE - 23. KVĚTNA 2024
POŠTA PARTNER KRATONOHY - ZMĚNA OTEVÍRACÍ DOBY V OBDOBÍ OD 20.KVĚTNA DO 24. KVĚTNA 2024
24
POŠTA PARTNER KRATONOHY - ZMĚNA OTEVÍRACÍ DOBY V OBDOBÍ OD 20.KVĚTNA DO 24. KVĚTNA 2024
PSTRUHAŘSTVÍ DOLNÍ BABÁKOV - PRODEJ RYBÍCH VÝROBKŮ V PÁTEK 24. KVĚTNA V 17.20 HOD.
25 26
27 28 29 30 31 1 2
POZVÁNKA NA DĚTSKÝ ŠMOULÍ DEN - 2. ČERVNA 2024
Drobečková navigace

Úvod > Dění v obci > Sport

Sport

Z historie sportovních hřišť v Kratonohách

V roce 2005 uplynulo 50 let od vzniku nového sportovního hřiště v Kratonohách. Při troše zamyšlení starších občanů však zjistíme, že se jednalo již o druhé sportovní hřiště, v minulosti nazývané „nové.“ Trochu z minulosti si připomeneme především ze zápisů  kroniky „Tělovýchovné jednoty Sokol Kratonohy.“

Říjen 1919 – Československá obec sokolská vyzývá místní jednotu, aby ihned ministerstvu zdravotnictví v Praze odeslala žádost na příděl pozemku na hřiště a letní cvičiště. Žádost byla předána okresní politické správě v Hradci Králové, aby tato s majitelem hrabětem Kinským o přenechání pozemku vyjednávala.

Listopad 1919 – jednatel místní jednoty Sokol informoval na výborové schůzi, že došla nepříznivě vyřízená žádost na přidělení panského pozemku na hřiště a cvičiště.

V srpnu 1920 byla znovu podána žádost o přidělení pozemku na hřiště prostřednictvím Československé obce sokolské, pravděpodobně znovu zamítnuto.

V roce 1925 při parcelaci pozemků obdržela Obec Kratonohy pozemek na obecní hřiště a cvičiště pro sportovní činnost dětí, mládeže i dospělých. Na tomto hřišti se mimo házené, cvičení sokolů a dalších sportovních aktivit hrávalo také divadlo místních ochotníků. Toto první obecní hřiště se nacházelo na pozemku bývalého velkostatku Dobřenice. V současné době na tomto místě stojí kanceláře, dílna a sklad Zemědělské společnosti a.s. Kratonohy, č.p. 111

Od roku 1938 až do roku 1945 zde probíhala soutěž sdružení neregistrovaných fotbalových klubů, kterých se účastnily i sportovci naší obce. V roce 1952 došlo ke zrušení tohoto hřiště z důvodu vybrání pozemku na výstavbu kanceláří, kuchyně a dílen pro tehdejší Jednotné zemědělské družstvo.

Až v roce 1955 Místní národní výbor, jehož předsedou byl tehdy pan Vítězslav Novotný a JZD, jehož předsedou byl tehdy pan Josef Klapka starší, byly vybrány pozemky na výstavbu nového hřiště. Tyto pozemky byly v majetku římskokatolické církve, ale tehdy je mělo v užívání místní JZD (pozn.:V současné době pozemky vlastní Česká republika a spravuje je Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. Obec Kratonohy je má nyní ve výpůjčce do 28.02.2007). Základní materiál na oplocení tohoto sportovního areálu zaplatil tehdejší okresní národní výbor. Úpravu terénu a vysetí trávníku provedl pan Václav Vyleťal nejst. a jeho otec z Kratonoh č.p. 94. Výsadbu zeleně – stromy a keře provedl opět pan Václav Vyleťal nejst. a pan Josef Bačina, zahradník z Kratonoh č.p. 126.

Už v létě roku 1955 místní Tělovýchovná jednota Sokol, oddíl kopané začala hrát různé okresní soutěže se střídavými úspěchy. Až v roce 2000 mužstvo mužů „A“ postoupilo z okresních soutěží do krajské soutěže, kde hraje ve skupině 1.B třídy.

Mimo různé soutěže se zde hrály i různé soutěže např. Pohár Zemědělských novin, o Pohár 5. května. Konaly se zde i různé soutěže v atletice pořádané místní základní školou a i další nesportovní akce jako např. diskotéky a taneční zábavy.

Na jaře 1980 započala výstavba nynějších sportovních kabin. Slavnostně byly otevřeny již na podzim roku 1980. V roce 2002 byly tyto kabiny nákladem cca 500.000,-Kč zmodernizovány.

V areálu fotbalového hřiště se nachází také 2 tenisové kurty, jejichž výstavba započala v roce 1987 a zpřístupněny veřejnosti byly 4. června 1988.

Tělovýchovná jednota „SOKOL“ byla v Kratonohách založena v září roku 1912, ale o tom až někdy jindy

Tuto historii nám zpracoval pan Václav Košťál z Kratonoh č.p. 145. Čerpal ze zápisů výboru Tělovýchovné jednoty Sokol Kratonohy a ze vzpomínek spoluobčanů, pánů Václava Vyleťala nejst. z Kratonoh č.p. 94 a pana Vítězslava Novotného z Kratonoh č.p. 130.

A co se psalo v obecní kronice?

Opis zápisu z roku 1955:

Dne 9. května na oslavu 10. výročí osvobození naší republiky Sovětskou armádou, byl odhalen pomník padlým naší obce, z první a druhé světové války. Byl postaven na místě, kde padli místní občané, v revolučních dnech r. 1945.

Slavnost sama měla důstojný rámec za četné účasti i z okolí a pokračovala na novém hřišti sportovním programem mládeže a byla zakončena fotbalovým zápasem sportovců.

Sport se slibně rozvíjel čiností fotbalového odboru, který byl zařazen do okresní soutěže. Za celý rok činnosti se umístil na pátém místě v soutěžní tabulce.