IMG

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21
POZVÁNKA NA FESTIVAL KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE V PÁTEK 21.06.2024
PSTRUHAŘSTVÍ DOLNÍ BABÁKOV - PRODEJ RYBÍCH VÝROBKŮ V PÁTEK 21. ČERVNA V 17.20 HOD.
22
SDRUŽENÍ KOMINÍKŮ A TOPENÁŘŮ - REVIZE, KONTROLY A ČIŠTĚNÍ KOMÍNŮ - V SOBOTU 22.ČERVNA 2024
POZVÁNKA OBCE LIBČANY - ČESENKOVY LIBČANY
23
24 25
POZVÁNKA NA ZÁVĚREČNÉ VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ ZÁKLADNÍ ŠKOLY KRATONOHY - ZÁMECKÉ ZPĚVOHRÁTKY
26 27 28
POZVÁNKA NA KONCERT KAPELY TREMENS - HŘIŠTĚ KRATONOHY
29 30
Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 515/2020 Sb.

1. Oficiální název

Obec Kratonohy

2. Důvod a způsob založení

Obec  Kratonohy (dále jen obec) má dlouholetou tradici a její činnost se řídí zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, v plném znění. Obec byla zřízena dne 1.7.1973  ze zákona č. 367/1990 sb. o obcích (obecní zřízení) jako územně samosprávný orgán.

Obec:

- je základním územním samosprávným společenstvím občanů a tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce

- je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu

- vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající

- pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem, vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech

Obec spravuje své záležitosti v samostatné působnosti. Přitom se řídí zákony a právními předpisy (obecně závaznými vyhláškami) vydanými na základě příslušných zákonů.Obec vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákony v přenesené působnosti. Přitom se řídí zákony, právními předpisy vydanými na základě zákonů, usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.

3. Organizační struktura

Organizační struktura
Kontakty

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Obec Kratonohy
  Kratonohy 31
  503 24 Kratonohy

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Obec Kratonohy
  Kratonohy 31
  503 24 Kratonohy 

 • 4.3 Úřední hodiny

  úterý 8:00 -11:30 | 13:00 – 18:00

 • 4.4 Telefonní čísla

  starostka: Mgr. Markéta Višová +420 604 274 813

  místostarosta: Petr Šatalík +420 602 245 411

  účetní obce: +420 495 451 617
 • 4.5 Adresa internetové stránky

www.kratonohy.cz

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 3028244/0300

6. IČ

00268968

7. DIČ

CZ00268968 obec je plátcem DPH

8. Dokumenty

9.   Žádosti o informace

10. Příjem podání a podnětů

11. Předpisy

12. Úhrady za poskytování informací

13. Licenční smlouvy

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.


Další informace

GDPR

Obec Kratonohy, dále jen „obec“ jako správce osobních údajů zpracovává údaje zejména dle zákona 128/2000 Sb a na základě udělených souhlasů subjektů údajů. Na obec je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím:

 • datové schránky: u73apk3
 • e-mailem: obec@kratonohy.cz
 • poštou: 503 24 Kratonohy 31

Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na obec obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů 2016/679.

Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na obec obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Jmenovaným pověřencem pro obec je:

Petra Stránská, Mžany 63, tel. č.: +420 608 647 377, e-mail: poverenec@pcstransky.cz, datová schránka: qbv5k2m

Záznamy o činnostech zpracování.pdf

Rejstříky, registry, evidence a seznamy:

Poskytnuté informace dle zák. 106/1999 Sb.: