IMG

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Drobečková navigace

Úvod > Dění v obci > Zajímavosti > Charakteristika obce

Charakteristika obce

Poloha

Obec Kratonohy ( 234 m n. m.)  leží v rovinaté zemědělské krajině jihozápadně od Hradce Králové u silnice I / 11. Michnovka ( 257 m n. m. ) je pod zalesněnými svahy Velké Doroty (291,6 m n. m.).

Charakteristika

Kratonohy

Obec leží v rovinaté , zemědělsky využívané oblasti. Na jižním okraji obce probíhá
silnice I / 11. Zemědělskou půdu protíná železniční trať č. 020. Michnovka je od jihu obklopena lesy v pahorkatině.

Severně od Kratonoh protéká řeka Bystřice ve dvou liniích jako stará a regulovaná nová řeka. Rovinatý terén je místy podmáčen. Nížinná část katastru obce je formována řekou, podmáčení se objevuje i v místním názvu Rybníky, Na bahnech a Bahnivka. Dálnice D 11 kopíruje jižní hranici katastru  obce Michnovka.

Kratonohy se postupně rozvíjely kolem komunikace mezi zámkem a dvorem a kostelem. Jde o ulicovou kompozici s poměrně širokou komunikací, která se rozšiřuje v západní části, u kostela do jakési návsi. Dominantou obce je kostel sv. Jakuba většího a barokní brána bývalého poplužního dvora. Novou dominantou je vodojem Hydroglobus. V obci je zachována tradiční drobná lidová zástavba – malé statky s hospodářstvím s dochovanými stodolami.

Obec je uspořádaná, pro pěší slouží chodníky. K vybavenosti patří ( vedle prodeje potravin a smíšeného zboží ) také hřiště vč. tenisových kurtů, hřbitov, motorest a čerpací stanice pohonných hmot.

Zemědělská výroba byla v obou částech obce rozhodující, proto obě mají monofunkční areály zemědělského družstva ( negativní urbanistický prvek ).

Rozvoj obce v současných podmínkách předpokládá mírné  omezení zemědělské výroby s tím,že by se měl zabývat i jinou zemědělskou činností, která se nevěnuje jen chovu zvířat. Měly by se důsledně oddělit výrobní zemědělské aktivity a bydlení. Posílit by se měly jiní podnikatelské a obchodní aktivity při zachování současného charakteru obce.

Nová výstavba by měla navázat na současné pozitivní urbanistické hodnoty obce. Pro existující i budoucí zástavbu je třeba řešit technickou infrastrukturu ( neexistence splaškové kanalizace, ohrožení zdrojů pitné vody apod. ).

Michnovka

Má obdobnou ulicovou kompozici jako Kratonohy s tím že domy na severní straně jsou typově téměř shodné. Jde o menší osadu, opřenou na jihu o zalesněný chlum. U zástavby je starší kravín. Oboustranné chodníky a uspořádání dávají Michnovce v podstatě dobrou vizitku, kterou doplňuje dřevěná zvonička. K záporným stránkám patří úplná absence občanské vybavenosti – ta je zajišťována v Kratonohách.