Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Informace občanům o zahájení prací akce „Kanalizace a čistírna odpadních vod Kratonohy“

Informace občanům o zahájení prací akce „Kanalizace a čistírna odpadních vod Kratonohy“Vážení občané,

v návaznosti na zahájení prací akce „Kanalizace a čistírna odpadních vod Kratonohy“ Vám tímto dáváme na vědomí předpokládaný postup prací vzhledem k problematice hladiny podzemních vod a možného snížení této hladiny po dobu provádění prací.

Vzhledem k situaci, že dle projektové dokumentace, se část nově budované kanalizační sítě nachází pod předpokládanou hladinou podzemních vod, je nutné z technologického hlediska tuto hladinu v místě provádění prací uměle snižovat (odčerpávat).

Na základě hydrogeologického průzkumu, který byl zpracován odborně způsobilou osobou „HYDROGEOLOGIE PARDUBICE spol. s r.o“ bylo stanoveno, že snižování hladiny podzemní vody v místě provádění prací bude ovlivňovat hladinu podzemních vod do vzdálenosti cca 40m od místa čerpání.

Z tohoto důvodu bylo stanoveno následující:

  • Zhotovitel (jím pověřená odborně způsobilá osoba) bude průběžně po celou dobu výstavby monitorovat hladinu podzemních vod na předem vybraných studních
  • Zhotovitel (jím pověřená odborně způsobilá osoba) bude měřit hladinu podzemních vod ve všech studnách, které budou od místa čerpání podzemních vod vzdálené do 50m.

Tímto Vás žádám o zajištění přístupu k Vašim studnám z důvodu provedení tohoto měření.

Nebude-li z Vaší strany zajištěn vstup  a měření hladiny podzemní vody ve studni, nebude na případné reklamace o ztrátě vody ve studni brán zřetel.

Obec v kooperaci se zhotovitelem je připravená případný pokles vody ve studních řešit nouzovými dodávkami pitné vody. Pokud se jedná o jediný zdroj vody do nemovitosti a pokles hladiny je prokazatelně ovlivněn stavbou.

Žádáme Vás tímto o důsledné šetření podzemních vod a dodržování zákazu zalévání ze studní.